tasco logo
tasco logo
About Us
icon
icon
icon
timeline
2535

ได้สั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ด้านการบริหารงานบุคคลในสายงานต่างๆ อาทิ สายงานโรงงาน งานขนส่ง งานรับเหมาช่วงแรงงาน งานรถเช่า

timeline
2546

ได้ผันตัวเองเข้าสู่ธุรกิจการบริหารพนักงานขับรถแบบเต็มตัว โดยก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นมารับบริหารและบริการพนักงานขับรถผู้บริหารโดยเฉพาะ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

timeline
2552

ได้มาก่อตั้ง บริษัท โปรเฟส เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อพัฒนาพนักงานขับรถให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เราจะพัฒนาพนักงานขับรถ และบริการ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้าพึงพอใจ

profess rent and service
บริษัท โปรเพส เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2552 โดยเติบโตจาก
ธุรกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หลักสี่ และให้บริการอีก 2 สาขา
สาขาอาคารชาญอิสระ (กรุงเทพ) และ สาขานิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 (ชลบุรี)
"โปรเฟส เร้นท์ เป็นผู้นำด้านงานบริการ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
พนักงานเพื่อการส่งมอบบริการที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืน"
เรายังมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยคัดเลือกจัดแบ่ง มาตรฐานพนักงานขับรถตามความสามารถ
ของพนักงาน เราคำนึงเสมอว่า เราจะพัฒนาพนักงานขับรถ และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
และได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่เป็นเลิศ อันจะนำมาสู่ ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้
WHY US
ควบคุมมาตรฐาน ด้วย
ระเบียบปฏิบัติงาน
การจัด Rateing พนักงานขับรถ
ให้ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้า
การเพิ่มความรู้ ความสามารถ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานงาน
บริการด้วยการสุ่มตรวจอบรมประจำปีพนักงานเสมอ
ทีมปฏิบัติการที่สามารถรับข้อร้องเรียนและให้คำปรึกษาได้
ดูแลคุณภาพ พนักงานเพื่อ
การส่งมอบงานบริการที่ดี
เราเป็นมืออาชีพด้านบริการ
" เพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้คุณ "
pro-service

บริการพนักงานขับรถผู้บริหาร ด้วยบริการระดับ Premium Luxury ด้วยคุณภาพที่เหนือระดับ และบริการที่มีมาตรฐานที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าคนสำคัญของเรา

pro-service

บริการในการจัดทำ Application, Web Application, และโปรแกรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

pro-service

บริการทำความสะอาดทั้งลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้าองค์กร เราทำความสะอาดตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เรามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีมาตรฐานการคัดกรอง

Amazing Thailand Safety & Health Administration
Amazing Thailand Safety & Health Administration

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว

ISO 9001
ISO 9001

มาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กร

UKAS Management System
UKAS Management System

เป็นหน่วยงานให้การรับรองระดับประเทศเพียงแห่งเดียวที่รัฐบาลยอมรับในการประเมินองค์กรที่ให้บริการด้านการรับรองตามมาตฐานที่ตกลงกันในระดับสากล

DBD ธรรมมาภิบาลธุรกิจ
DBD ธรรมมาภิบาลธุรกิจ

การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

WELLNESS CNB AWARD
WELLNESS CNB AWARD

โครงการ "การพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ"

หลายองค์กรให้ความไว้วางใจ